Εισήγηση σχετικά με την εφαρμογή της υπ΄αρ. 52907/2009 Απόφασης ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 2621/τεύχ. Β΄) στην Πλατεία Πετρινού και στους πεζόδρομους εκατέρωθεν αυτής

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου