ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη μίσθωση χώρου γραφείων στο πλαίσιο του Έργου «Πρόγραμμα στέγασης αιτούντων άσυλο - Accommodation and assistance to asylum seekers and refugees in Tripoli».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για τη μίσθωση χώρου γραφείων

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ στο πλαίσιο του Έργου «Πρόγραμμα στέγασης αιτούντων άσυλο - Accommodation and assistance to asylum seekers and refugees in Tripoli», που υλοποιείται βάσει της από 01-02-2018 συμφωνίας συνεργασίας με το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και σε συνεργασία με το Δήμο Τρίπολης (αρ. σύμβασης GRC01/2018/0000000164), με χρηματοδότηση της Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλεί οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο να υποβάλει οικονομική προσφορά για τη μίσθωση χώρου γραφείων στην πόλη της Τρίπολης, με σκοπό τη στέγαση της Ομάδας Έργου.

Το Πρόγραμμα ESTIA (στήριξη έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση) υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και χρηματοδοτείται από την Πολιτική Προστασία και Ανθρωπιστική Βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECHO).

Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να ικανοποιεί κατ’ ελάχιστο τις ακόλουθες προδιαγραφές:

  • να βρίσκεται εντός της πόλης της Τρίπολης,
  • να έχει συνολική επιφάνεια 80-120 τ.μ., μία αποθήκη και χώρο WC,
  • να πληροί τις προδιαγραφές των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας,
  • να διασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης σε αυτό των ατόμων με κινητικά προβλήματα,
  • να διαθέτει ή να υπάρχει πρόβλεψη για επαρκή θέρμανση και κλιματισμό,
  • να έχει ή να αποκτήσει εγκαίρως τα απαραίτητα πιστοποιητικά για την ενοικίαση ακινήτων, όπως αυτά ορίζονται από το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο (π.χ. πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου, ενεργειακής απόδοσης),
  • να βρίσκεται σε τοποθεσία, η οποία θα διασφαλίζει την γρήγορη πρόσβαση στις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Τρίπολης και σε βασικές υπηρεσίες και υποδομές (νοσοκομείο, κοινωφελείς δομές, σουπερ-μάρκετ και αγορές αγαθών, στάση αστικής συγκοινωνίας).

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα θα αναλάβει την πληρωμή των λογαριασμών ΔΕΚΟ και των κοινοχρήστων. Το μισθωτήριο συμβόλαιο θα διαρκεί έως τις 31/12/2018, με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος. Το ανώτατο όριο του μισθώματος είναι τα πεντακόσια πενήντα ευρώ (550€) ανά μήνα, συμπεριλαμβανομένου των τελών χαρτοσήμου και ΟΓΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες ακινήτων που ικανοποιούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις, καλούνται να υποβάλλουν Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έως την Παρασκευή 02/03/2018 και ώρα 17:00.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ απευθυνθείτε στα γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, καθημερινά και ώρες 09:00-17:00 ή στο γραφείο που έχει παραχωρήσει ο Δήμος Τρίπολης, στο ισόγειο του Δημαρχείου (Υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας), καθημερινά και ώρες 08:00-15:00 ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Πάρνωνα  www.parnonas.gr ή του Δήμου Τρίπολης www.tripolis.gr

Το Πρόγραμμα ESTIA (στήριξη έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση) χρηματοδοτείται από την Πολιτική Προστασία και Ανθρωπιστική Βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECHO), με την υποστήριξη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR).”

“Αυτό το έγγραφο καλύπτει δράσεις ανθρωπιστικής βοήθειας που πραγματοποιούνται με την οικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις που εκφράζονται εδώ δεν θα πρέπει να θεωρηθεί, με κανένα τρόπο, πως αντανακλούν την επίσημη άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για την όποια χρήση των πληροφοριών που εδώ περιέχονται.”

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

 

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου