ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη μίσθωση 7θέσιου οχήματος, στο πλαίσιο του Έργου του Έργου «Πρόγραμμα στέγασης αιτούντων άσυλο - Accommodation and assistance to asylum seekers and refugees in Tripoli»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για τη μίσθωση 7θέσιου οχήματος

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ στο πλαίσιο του Έργου «Πρόγραμμα στέγασης αιτούντων άσυλο - Accommodation and assistancetoasylumseekers and refugees in Tripoli»,που υλοποιείται βάσει της από 01-02-2018 συμφωνίας συνεργασίας με το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και σε συνεργασία με το Δήμο Τρίπολης (αρ. σύμβασης GRC01/2018/0000000164),με χρηματοδότηση της Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλεί οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο να υποβάλει οικονομική προσφορά για τη μίσθωση ενός 7θέσιουοχήματος (mini-van), με σκοπό την μετακίνηση των ωφελούμενων και της Ομάδας Έργου.

Το Πρόγραμμα ESTIA (στήριξη έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση) υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και χρηματοδοτείται από την Πολιτική Προστασία και Ανθρωπιστική Βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECHO).

Το προσφερόμενο όχημα θα πρέπει να ικανοποιεί κατ’ ελάχιστο τις ακόλουθες προδιαγραφές:

 • Διάρκειας έως 31/12/2018, για το σύνολο των ημερών και για απεριόριστα χιλιόμετρα,
 • 24ωρη οδική βοήθεια σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης,
 • Άμεση αντικατάσταση οχήματος με όχημα ίδιας κατηγορίας και προδιαγραφών, σε περίπτωση βλάβης,
 • Μικτή ασφάλιση με ποσό απαλλαγής 1.500 Ευρώ ή χαμηλότερο,
 • Ασφάλεια προς Τρίτους,
 • Το όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με όλα τα απαιτούμενα από τον ΚΟΚ εξαρτήματα, καθώς και με πλήρη σειρά εργαλείων,
 • Το όχημα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας (ενδεικτικά service, ΚΤΕΟ),
 • Καύσιμο: Πετρέλαιο / Βενζίνη,
 • Κυβισμός: >1400cc,
 • Μέγιστη παλαιότητα: 5 έτη,
 • Σύστημα κλιματισμού (Climaή AIRCONDITION) επαρκούς απόδοσης,
 • Ελαστικά καινούρια τελευταίου έτους προ της παράδοσης των οχημάτων, κατάλληλα για πορεία σε άσφαλτο,
 • Άνευ οδηγού. Το όχημα θα οδηγείται από επαγγελματία οδηγό (άδεια οδήγησης Γ'), που έχει προσληφθεί επί τούτου, από την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της μίσθωσης του 7θέσιου οχήματος θα ανέρχεται έως το ποσό των 12.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η μίσθωση θα διαρκέσει έως τις 31/12/2018, χωρίς δικαίωμα εξαγοράς στη λήξη της περιόδου μίσθωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται στην υποβολή σφραγισμένων προσφορών έως την Παρασκευή02/03/2018.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ απευθυνθείτε στα γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, καθημερινά και ώρες 09:00-17:00 ή στο γραφείο που έχει παραχωρήσει ο Δήμος Τρίπολης, στο ισόγειο του Δημαρχείου (Υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας), καθημερινά και ώρες 08:00-15:00 ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας www.parnonas.grή του Δήμου Τρίπολης www.tripolis.gr

Το Πρόγραμμα ESTIA (στήριξη έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση) χρηματοδοτείται από την Πολιτική Προστασία και Ανθρωπιστική Βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECHO), με την υποστήριξη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR).”

“Αυτό το έγγραφο καλύπτει δράσεις ανθρωπιστικής βοήθειας που πραγματοποιούνται με την οικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις που εκφράζονται εδώ δεν θα πρέπει να θεωρηθεί, με κανένα τρόπο, πως αντανακλούν την επίσημη άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για την όποια χρήση των πληροφοριών που εδώ περιέχονται.”

 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου