ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Πρόγραμμα στέγασης αιτούντων άσυλο - Accommodation and assistance to asylum seekers and refugees in Tripoli»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2018

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Πρόγραμμα στέγασης αιτούντων άσυλο - Accommodation and assistance to asylum seekers and refugees in Tripoli», της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, σε συνεργασία με τον Δήμο Τρίπολης

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ.

Έχοντας υπόψη:

  1. Το ισχύον καταστατικό της «Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» με αρ. ΓΕΜΗ 2911731400.
  2. Τον Κανονισμό λειτουργίας της Εταιρείας, όπως αποτυπώνεται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 που εφαρμόζει η Εταιρεία.
  3. Την με αριθμό GRC01/2018/0000000164/01-02-2018 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ της Αναπτυξιακής Πάρνωνα και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.
    1. Τις ανάγκες στελέχωσης της Αναπτυξιακής Πάρνωνα βάσει των έργων και προγραμμάτων που υλοποιεί.
    2. Την αρ. 2/08-02-2018 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας αναφορικά με την έγκριση ανακοίνωσης για την σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έντεκα (11) ατόμων για τη στελέχωση της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, που εδρεύει στο Λεωνίδιο του Νομού Αρκαδίας με αντικείμενο την υποστήριξη της Εταιρείας στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Πρόγραμμα στέγασης αιτούντων άσυλο - Accommodation and assistance to asylum seekers and refugees in Tripoli», με τη χρηματοδότηση της Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνολικής διάρκειας από την υπογραφή των συμβάσεων τους και έως 31-12-2018, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος. Το έργο θα υλοποιηθεί στην πόλη της Τρίπολης.

Το Πρόγραμμα ESTIA (στήριξη έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση) υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και χρηματοδοτείται από την Πολιτική Προστασία και Ανθρωπιστική Βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECHO).

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

 
 
 

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου