ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΑΨΑ

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου