ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 06 & 07, 08, 09 ΚΑΙ 20 & 21 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου