Κατεπείγουσα συνεδρίαση Ο.Ε. 12-4-2018

Σας καλούμε εκτάκτως, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β του Ν.3852/2010, σήμερα την 12η Απριλίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00΄ μεσημβρινή, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης προς λήψη απόφασης για το πιο κάτω θέματα:

  1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης κατά την εκδίκαση της συζήτησης της προσωρινής διαταγής αλλά και της ίδιας της από 26-3-2018 με αρ. καταθ. 83/2018 αίτησης λήψης ασφαλιστικών μέτρων και προσωρινής ρύθμισης κατάστασης που θα ορισθεί των Τσούκα Παναγιώτη κλπ (σύνολο 3), κατά τη δικάσιμο της 16-4-2018 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη.

 2. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Τρίπολης κατά την εκδίκαση της συζήτησης της προσωρινής διαταγής αλλά και της ίδιας της από 11-4-2018 με αρ. καταθ. 123/2018 αίτησης λήψης ασφαλιστικών μέτρων νομής που θα ορισθεί των Μπινιάρη Δημητρίου κλπ (σύνολο 6), κατά τη δικάσιμο της 16-4-2018 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη.

Λόγοι του κατεπείγοντος:

  1. 1.Η ημερομηνία συζήτησης των ασφαλιστικών μέτρων 16-4-2018.

  • Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.

– Σε περίπτωση κωλύματος τους παρακαλούνται όπως ενημερώνουν τον αρμόδιο εισηγητή.

                          

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Της Οικονομικής Επιτροπής

                      

                       ΑΛΗΓΕΩΡΓΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ      

                            ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου