Διακήρυξη Ανοικτής διαδικασίας για την Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 25ης Ιουνίου 2016 στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Δήμου Τρίπολης

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου