ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου