Διακήρυξη Δημοπρασίας Εκμίσθωσης καταστήματος (πρώην καφενείο) στην πλατεία της Τ.Κ Καμαρίου

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου