Πρόσκληση Δ.Σ 26-6-2018

Σας καλούμε την 26η Ιουνίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 να προσέλθετε στην αίθουσα εκδηλώσεων του «Μεγάρου Γκλίνου» της Τ.Κ. Νεστάνης Δήμου Τρίπολης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 67 παρ. 10 του Ν.3852/2010 και της υπ’ αριθμ. 468/2018 Α.Δ.Σ. , για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 

 1. Περί έγκρισης απολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: «Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης».
 2. Περί έγκρισης απολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: «Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης».
 3. Περί έγκρισης απολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: «Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης».
 4. Περί έγκρισης επιχορήγησης της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης και Επικοινωνίας Δήμου Τρίπολης.
 5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων για την ασφάλιση δημοτικής οδού στην Τ.Κ. Κερασιάς του Δήμου Τρίπολης».
 6. Ορισμός πιστωτικών ιδρυμάτων για το άνοιγμα λογαριασμών ειδικού σκοπού που αφορούν την πάγια προκαταβολή των Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου και ορισμός υπολόγων διαχειριστών των ανωτέρω λογαριασμών.
 7. Παραχώρηση χρήσης ή μη, χώρου στο κτίριο του Πνευματικού Κέντρου της Τ.Κ. Μερκοβουνίου στον Προοδευτικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο μερκοβουνίου.
 8. Παραχώρηση χρήσης χώρου στο κτίριο του Πνευματικού Κέντρου της Τ.Κ. Μερκοβουνίου στο Υπουργείο Πολιτισμού.
 9. Διαγραφή μισθωμάτων λόγω μεταβίβασης της μίσθωσης των γραφείων στο κτίριο του Δήμου Τρίπολης επί των οδών Ανωνύμου και Αποστολοπούλου (Ο.Τ.265), στην Τρίπολη.
 10. Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών Επιβολής Κοινωνικής Εισφοράς.
 11. Επιστροφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.
 12. Χορήγηση άδειας χρήσης της Πλατείας Άρεως και της Πλατείας Πετρινού για να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλλων, με διεξαγωγή θεατρικών δρώμενων.
 13. Συμμετοχή του Δήμου στην οργάνωση της αποστολή συμμετοχής των αθλητών του ΚΟΑΤ στις διοργανώσεις του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Κολύμβησης.
 14. Παραχώρηση χρήσης χώρων του διδακτηρίου του Δημοτικού Σχολείου Ριζών για την πραγματοποίηση της ετήσιας εκδήλωσης του Χορευτικού Συλλόγου «ΤΕΓΕΑ».
 15. Παραχώρηση χρήσης του προαύλιου χώρου του Δημοτικού Σχολείου Νεστάνης, στον Αθλητικό Όμιλο Νεστάνης για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων.
 16. Περί επιχορήγησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Μηλιάς «Η ΝΕΑ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ».
 17. Περί επιχορήγησης του Αγροτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Λιθοβουνίων.
 18. Περί επιχορήγησης του Πολιτιστικού και Προοδευτικού Συλλόγου Παρθενίου «Ο ΤΗΛΕΦΟΣ».
 19. Περί επιχορήγησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Νεοχωρίου.
 20. Περί επιχορήγησης του Αγροτικού Συλλόγου Μανθυρέας.
 21. Περί επιχορήγησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Δάφνης.
 22. Περί επιχορήγησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Αλέας «Η ΑΛΕΑ ΑΘΗΝΑ».
 23. Οργάνωση – πραγματοποίηση εκδήλωσης για τον εορτασμό της Τ.Κ. Κυριακής στην Τ.Κ. Στρίγκου ΔΕ Τεγέας Δήμου Τρίπολης, στις 6/7/2018.
 24. Διοργάνωση εκδηλώσεων εορτασμού της Αγ. Παρασκευής στην Τ.Κ. Μαγούλας Δήμου Τρίπολης, στις 25/7/2018.
 25. Διοργάνωση – πραγματοποίηση εκδήλωσης για τον εορτασμό της μνήμης του Προφήτη Ηλία στην Τ.Κ. Κανδάλου, Δ.Ε. Τεγέας Δήμου Τρίπολης, στις 20/7/2018/.
 26. Διοργάνωση εκδηλώσεων εορτασμού της Αγ. Παρασκευής στην Τ.Κ. Λίμνης Δήμου Τρίπολης, στις 26/7/2018.
 27. Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση – πραγματοποίηση εκδήλωσης για τον εορτασμό της Αγ. Άννης στην Τ.Κ. Βουνού Δήμου Τρίπολης, στις 24/7/2018.
 28. Διοργάνωση εκδήλωσης εορτασμού της μνήμης του ολοκαυτώματος της Βλαχέρνας από τους Γερμανούς, στις 22/7/2018.
 29. Φιλοξενία είκοσι (20) ατόμων προσκόπων από το Βέλγιο στην Τ.Κ. Σιλίμνας Δήμου Τρίπολης για δέκα μέρες, προκειμένου να συμβάλλουν στη διάνοιξη μονοπατιών της περιοχής τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος από 2-7/7/2018.
 30. Χορήγηση άδειας παραγωγού λαϊκών αγορών.
 31. Χορήγηση άδειας παραγωγού λαϊκών αγορών.
 32. Έγκριση μετακίνησης Οργανωτικής Επιτροπής Καινοτομίας Δήμου Τρίπολης μέλους για την συμμετοχή τους στο 2ο Μαραθώνιο Καινοτομίας για έξυπνες πόλεις ΚΕΔΕ CityChallenge
 33. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Τεγέας».
 34. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.
 35. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών.
 36. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών παρεχόμενων υπηρεσιών.
 37. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών παρεχόμενων υπηρεσιών.
 38. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών παρεχόμενων υπηρεσιών.
 39. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας.
 40. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών.
 41. Περί επιχορήγησης του Εξωραϊστικού – Μορφωτικού – Αθλητικού Συλλόγου Σκοπής.
 42. Περί επιχορήγησης του Αθλητικού Ομίλου Νεστάνης.
 43. Απευθείας εκμίσθωση των καταστημάτων υπ’ αριθμ. 20 & 21 της Δημοτικής Αγοράς της Πλατείας βαλτετσίου, στη Δ.Κ. Τρίπολης.
 44. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης της Πλατείας της Τ.Κ. Δάφνης στον Πολιτιστικό Σύλλογο Δάφνης «Η Μεταμόρφωση», στις 19/7/2018 και 20/7/2018.
 45. Δωρεάν παραχώρηση ή μη, χρήσης του δημοτικού ακινήτου «Μέγαρο Γκλίνου», της Τ.Κ. Νεστάνης, στον Προοδευτικό Σύλλογο Νεστάνης.
 46. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης της Πλατείας της Τ.Κ. Λιθοβουνίων στον «Αγροτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Λιθοβουνίων, στις 8-7-2018.
 47. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών & προμηθειών.
 48. Γνωμοδότηση επί ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά της υπ. αριθ. 1/2017πράξης αναλογισμού, αποζημιώσεως και τακτοποιήσεως ιδιοκτησιών στη συμβολή των οδών Σαχτούρη, Μυστρά και Αταλάντης έμπροσθεν των Ο.Τ. 18α, 13, 12, 60 και 61 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Τρίπολης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Πρόσκληση Δ.Σ 11-06-2018 Πρόσκληση Δ.Σ 11-07-2018 »

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου