Διακήρυξη δημοπρασίας του έργου: "Πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών στο Δήμο Τρίπολης από θεομηνίες"

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου