Διακήρυξη Δημοπρασίας μίσθωσης αποθηκευτικού χώρου στη Δ.Ε Τρίπολης.

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου