Διακήρυξη Δημοπρασίας εκμίσθωσης του αναψυκτηρίου στον ιστορικό χώρο Λιμποβισίου της τ.κ Πιάνας

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου