Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή Αναδόχου για την «προμήθεια γευμάτων για την σίτιση μαθητών του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης»

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου