Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης των καταστημάτων υπ’ αριθμ. 20 & 21 της δημοτικής αγοράς της πλατείας Βαλτετσίου στη Δ.Κ.Τρίπολης

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου