Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την "Προμήθεια υγρών καυσίμων για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών του Δήμου Τρίπολης, Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Τρίπολης και Κ.Ε.ΔΗ.T. για το έτος 2019"

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου