Προκήρυξη Αδειών Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου στο Δήμο Τρίπολης για το 2018.

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου