Πρόσκληση Δ.Σ 27-07-2018

Όπως αποφασίστηκε στη διακοπείσα συνεδρίαση της 24ης -7ου – 2018 λόγω τριήμερου εθνικού πένθους και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην περ. 10 του άρθρου 3 του Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού συμβουλίου, σας καλούμε την 27η -7ου – 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00 σε συνεδρίαση ως η συνημμένη πρόσκληση.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Πρόσκληση Δ.Σ 24-07-2018 Πρόσκληση Δ.Σ 10-08-2018 »

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου