Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΚΟΡΥΘΙΟΥ, ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ, ΣΚΙΡΙΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΛΕΒΙΔΙΟΥ»

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού
για την εκτέλεση της υπηρεσίας
«ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΚΟΡΥΘΙΟΥ, ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ, ΣΚΙΡΙΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΛΕΒΙΔΙΟΥ»,εκτιμώμενης αξίας 74.276,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ,  22-8-2018 και ώρα 10:00π.μ. 
 
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ: 
 
 
 
 

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου