Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 04/09/2018

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

    Σας καλούμε την 4η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00΄ να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του νέου Δημαρχείου

    για τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010  προς λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

  1. Έκδοση απόφασης Κανονιστικού χαρακτήρα για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην οδέ Θεοφιλοπούλου στην Δ.Κ. Τρίπολης.
  2. Έκδοση απόφασης έγκρισης Υφιστάμενης Κυκλοφοριακής Σύνδεσης Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων λόγω προσαρμογής με το Π.Δ. 118/06 (υπόδειγμα 2) ιδιοκτησίας Μυρτέα Α.Ε. επί της οδού Ναυπλίου 56 (ΟΤ 632) του Δήμου Τρίπολης.
  3. Μη έγκριση κοπής δέντρου στην ΤΚ Αθήναιου ΔΕ Βαλτετσίου

      Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούμε να μας ειδοποιήσετε έγκαιρα ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.

                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

TΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου