Πρόσκληση Δ.Σ 01-10-2018

Σας καλούμε την 1η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα  19.30 σε συνεδρίαση να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου
 2. Περί έγκρισης της αρ. 57/2018 Α.Δ.Σ. του Ν.Π. με την επωνυμία : «Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης και Επικοινωνίας Τρίπολης Δήμου Τρίπολης»
 3. Αδυναμία εκτέλεσης υπηρεσιών    
 4. Περί αναμόρφωσης του εγκεκριμένου ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης του Δήμου έτους 2018
 5. Αποδοχή επιχορήγησης ΥΠ.ΕΣ. για την καταβολή μισθωμάτων των σχολικών μονάδων του Δήμου από 01/05/2018 έως 31/08/2018
 6. Ορισμός πιστωτικών ιδρυμάτων για το άνοιγμα λογαριασμών ειδικού σκοπού που αφορούν την πάγια προκαταβολή των Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου και ορισμός υπολόγων διαχειριστών των ανωτέρω λογαριασμών
 7. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου της Τ.Κ Λίμνης
 8. Όροι απευθείας εκμίσθωσης του «Παλαιού Διδακτηρίου» της Τ.Κ. Λεβιδίου
 9. Διαβίβαση προϋπολογισμού, ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης, ετήσιου προγράμματος δράσης και εισηγητικής έκθεσης της Κ.Ε.ΔΗ.Τρίπολης οικονομικού έτους 2018
 10. Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση εκδήλωσης εορτασμού της μνήμης του Προστάτη Αγ. Δημητρίου στις 26/10/2018 στην Τ.Κ. Μαινάλου Δ.Ε Φαλάνθου Δήμου Τρίπολης
 11. Οικονομική Ενίσχυση
 12. Οριστική παραλαβή της μελέτης «Κύρωση Δικτύου Κοινοχρήστων Χώρων Οικισμών Πικερνίου &Τζίβα στερουμένων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου
 13. Παράταση προθεσμίας για το έργο : «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ-Α ΦΑΣΗ, ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ»
 14. Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Ελαιοχωρίου Δ.Ε.Κορυθίου»
 15. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών παρεχομένων υπηρεσιών
 16. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών παρεχομένων υπηρεσιών
 17. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών παρεχομένων υπηρεσιών
 18. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών παρεχομένων υπηρεσιών
 19. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών παρεχομένων υπηρεσιών
 20. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών παρεχομένων υπηρεσιών
 21. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών παρεχομένων υπηρεσιών
 22. Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Τρίπολης» με Κωδικό ΟΠΣΑΑ 0006176648 στο ΠΑΑ 2014-2020
 23. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την 596/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής                                                        

                                  

                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Πρόσκληση Δ.Σ 18-09-2018 Πρόσκληση Δ.Σ 22-10-2018 »

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου