Πρόσκληση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης 19/10/2018

Σας καλούμε την 19η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημαρχείου Τρίπολης, (Εθνικής Αντίστασης 43), στη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Γνωμοδότηση για τη δωρεάν παραχώρηση ή μη, χρήσης χώρου, στη Δ.Κ. Τρίπολης, στο «Σωματείο Συνταξιούχων Ι.Κ.Α. Αρκαδίας».
  2. Γνωμοδότηση για τη δωρεάν παραχώρηση ή μη, χρήσης χώρου, στη Δ.Κ. Τρίπολης, στην ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΕΝΤΑΞΗΣ «Η ΠΡΟΟΔΟΣ».
  3. Γνωμοδότηση για την εκμίσθωση του Δημοτικού περιπτέρου του πάρκου στην πλατεία Άρεως, στη Δ.Κ. Τρίπολης
  4. Απόσυρση της από 9-8-2018 εισήγησης του τμήματος Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Τρίπολης με θέμα: «Απευθείας εκμίσθωση των καταστημάτων υπ’ αριθ. 6 και 7 της δημοτικής αγοράς της πλατείας Βαλτετσίου, στη Δ.Κ. Τρίπολης».
  5. Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα «ταβέρνα - εστιατόριο» με την επωνυμία «Δελής Νικόλαος του Γεωργίου» που βρίσκεται επί της οδού Ταξιαρχών 77 στην Τρίπολη.
  6. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 749/2018 Απόφασης Δ.Σ. Τρίπολης περί Έγκρισης Υφιστάμενης Κυκλοφοριακής Σύνδεσης Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων, λόγω αλλαγής ονόματος ενοικιαστή από Γεώργιος Παν. Δεληγιάννης & Σια Ε.Ε. σε Γ. Δεληγιάννης Α.Ε. και αλλαγής πλάτους εισόδου – εξόδου από 3,50 μ. σε 4,00 μ., επί της οδού Ναυπλίου 4 (Ο.Τ.: 11β) του Δήμου Τρίπολης».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου