Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης καταστημάτων υπ’ αριθμ. 06 & 07 της δημοτικής αγοράς της πλατείας Βαλτετσίου στη Δ.Κ. Τρίπολης

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου