Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργησίμων γαιών, αγροτεμαχίων στον κάμπο του αναδασμού «Έλους Κανδήλας» στην εδαφική περιφέρεια της Τ.Κ. Κανδήλας.

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου