Διακήρυξη μίσθωσης χώρου αποθήκευσης των ξύλινων σπιτιώνπου χρησιμοποιούνται στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Τρίπολης

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου