Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού του έργου: "Επισκευή, συντήρηση σχολικού κτιρίου & αύλειου χώρου και λοιπών χώρων δράσεων για η σχολική μονάδα 1ου Γυμνασίου και 1ου Λυκείου Τρίπολης

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου