×

Προειδοποίσηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 62

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 19-12-2018

Σας καλούμε την 19η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00΄ π.μ. σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 1. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Ασέας
 2. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Τσελεπάκου
 3. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Ευάνδρου
 4. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Πελάγους
 5. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Περθωρίου
 6. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Αγ. Βασιλείου
 7. Έγκριση πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια γάλακτος
 8. Απόδοση λογαριασμού διαχείρισης ποσού 2.000€ για την αντιμετώπιση δαπανών πληρωμής τελών κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου Τρίπολης
 9. Απόδοση λογαριασμού διαχείρισης ποσού 10.000€ για την αντιμετώπιση δαπανών πληρωμής τελών κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου Τρίπολης
 10.  Απόδοση λογαριασμού διαχείρισης ποσού 1.500€ για την αντιμετώπιση   δαπανών πληρωμής τελών κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου Τρίπολης
 11. Περί αποδοχής ή μη της με αρ. πρωτ. 40522/10-12-2018 γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Σταυράκου Επαμεινώνδα.
 12. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Α΄. Μονομελές) κατά τη δικάσιμο της 15-1-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (αρ. κλ. ΚΛ1230/13-8-2018, αρ. πιν. 19 αρ. καταχ.ΑΓ316/23-12-2015) προσφυγής ιδιώτη κατά του Δήμου Τρίπολης.
 13. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Α΄. Μονομελές) κατά τη δικάσιμο της 15-1-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (αρ. κλ. ΚΛ1527/31-10-2018, αρ. πιν. 60, αρ. καταχ. ΑΓ309/23-12-2011) ΕΚ ΝΕΟΥ αγωγής υπαλλήλου κατά του Δήμου Τρίπολης.
 14. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Α΄.) κατά τη δικάσιμο της 15-1-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. κλ. ΚΛ1476/25-10-2018 αρ. πιν. 46, αρ. καταχ. ΠΡ95/4-4-2016) προσφυγής 38 υπαλλήλων κατά του Δήμου Τρίπολης.
 15. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Α΄.) κατά τη δικάσιμο της 15-1-2018, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. κλ. ΚΛ1478/25-10-2018 αρ. πιν. 47, αρ. καταχ. ΠΡ92/4-4-2016) προσφυγής 39 υπαλλήλων κατά του Δήμου Τρίπολης.
 16. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Α΄.) κατά τη δικάσιμο της 15-1-2018, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. κλ. ΚΛ1480/25-10-2018 αρ. πιν. 48, αρ. καταχ. ΠΡ94/4-4-2016) προσφυγής 37 υπαλλήλων κατά του Δήμου Τρίπολης.
 17. Ματαίωση διαδικασίας του ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών Παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Τρίπολης (Παιδικές Κατασκηνώσεις, Κοινωνικό Παντοπωλείο), του Ν.Π.Δ.Δ. (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, Κ.Α.Π.Η. κλπ) και της Κ.Ε.ΔΗ.Τ.»
 18. Επιβολή Τέλους Παραχώρησης χρήσης δημοτικών ακινήτων και σχετικού Χαρτοσήμου

 

 • Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.
 • H παρούσα πρόσκληση κοινοποιείται στους κ. Αντιδημάρχους Τρίπολης προκειμένου να ενημερώνονται, για το πότε συμπεριλαμβάνονται θέματα αρμοδιότητας τους, στην ημερήσια διάταξη, έτσι ώστε να παρευρίσκονται στη συνεδρίαση, προς παροχή διευκρινίσεων

– Σε περίπτωση κωλύματος τους παρακαλούνται όπως ενημερώνουν τον αρμόδιο εισηγητή.

                          

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Της Οικονομικής Επιτροπής    

      

                               ΑΛΗΓΕΩΡΓΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ              

                                 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου