Πρόσκληση Δ.Σ 21-12-2018

Σας καλούμε την  21η Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00 σε συνεδρίαση να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019.
 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την καταβολή υποχρεωτικών δαπανών του Δήμου.
 3. Αποδοχή χρηματοδότησης και αναμόρφωση προυπολογισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Μ.Ε. και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Τρίπολης»
 4. Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Χιονοπτώσεων – Χιονοθύελλας και Παγετού Δήμου Τρίπολης 2018-2019
 5. Διάλυση της σύμβασης για την υπηρεσία : «Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο: ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΒΙΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ» και επιστροφή εγγυητικής
 6. Τροποποίηση και επανυποβολή ρυμοτόμησης οικοπέδου στο Ο.Τ. 120 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Τρίπολης
 7. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση οδοποιίας Δήμου Τρίπολης»
 8. Αποδοχή πρότασης δωρεάς προμελέτης του Αρχιτέκτονα Δημητρίου Ταλαγάνη με θέμα: « Ανάπλαση ήπιας   μορφής στην πλατεία Άρεως και δημιουργία Μουσείου των Αγώνων του Έθνους στην Τρίπολη»
 9. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών
 10. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας
 11. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών
 12. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας
 13. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας
 14. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας
 15. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας
 16. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών
 17. Καθορισμός αμοιβής σύμφωνα με την με αρ. 708/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
 18.  Καθορισμός αμοιβής σύμφωνα με την με αρ. 735/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
 19.     Καθορισμός αμοιβής σύμφωνα με την με αρ. 740/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
 20.    Καθορισμός αμοιβής σύμφωνα με την με αρ. 741/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
 21.   Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών                             

                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Πρόσκληση Δ.Σ 11-12-2018 Πρόσκληση Δ.Σ 14-01-2019 »

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου