Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος ΤΕΒΑ 2018- 2019

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου