Προσωρινή Διακοπή μαθημάτων σε σχολεία της Δημοτικής Ενότητας Λεβιδίου του Δήμου Τρίπολης

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

«Προσωρινή Διακοπή μαθημάτων σε σχολεία της Δημοτικής Ενότητας Λεβιδίου του Δήμου Τρίπολης»

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 75 παρ. Ι περιπτ. στ υποπεριπτ. 27 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010

2. Την παρ.1 του άρθρου 282 του Ν. 3852/2010

3. Το υπ’ αριθμ. Φ.8.1/30-07/01/2019 έγγραφο της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας με το οποίο εισηγούνται την αναστολή λειτουργίας του Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου Λεβιδίου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων στη περιοχή σε συνδυασμό με την διακοπή ρεύματος που ανακοίνωσε η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε στην παροχή ηλεκτρικού στο Δ.Δ. Λεβιδίου (περιοχή Αγίου Γεωργίου & Κάτω Βρύσης) την Τρίτη 08/01/2019 για την πραγματοποίηση εργασιών ενίσχυσης του δικτύου της.

Α π ο φ α σ ί ζ o υ μ ε

Την αναστολή λειτουργίας του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Σχολείου Λεβιδίου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων στη περιοχή σε συνδυασμό με την διακοπή ρεύματος που ανακοίνωσε η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε στην παροχή ηλεκτρικού στο Δ.Δ. Λεβιδίου (περιοχή Αγίου Γεωργίου & Κάτω Βρύσης) την Τρίτη 08/01/2019 για την πραγματοποίηση εργασιών ενίσχυσης του δικτύου της. Κοινοποίηση:

1. Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & B/θμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας

2. Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας 

Δείτε την απόφαση

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 07 Ιανουαρίου 2019 17:10

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου