Πρόσκληση Δ.Σ 14-01-2019

Σας καλούμε την 14η Ιανουαρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 σε συνεδρίαση να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, για την ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη απόφασης με μοναδικό θέμα συζήτησης σύμφωνα με την με αριθμό 38347/25-07-2018 KYA Yπουργών Εσωτερικής και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και το αρ. πρωτ. 13/4-1-2019 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, το άρθρο 4 παρ. 4 του Ν. 4111/2013 καθώς και με τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων:

 

«Ψήφιση – Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και του ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης έτους 2019».

Κύριοι συνάδελφοι, επίσης σας γνωρίζουμε ότι πριν την έναρξη της συνεδρίασης θα κοπεί η πίτα του Δημοτικού Συμβουλίου.

                                                                                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Πρόσκληση Δ.Σ 14-01-2019 Πρόσκληση Δ.Σ 29-01-2019 »

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου