Δημοπράτηση του έργου: Διαμόρφωση και εξοπλισμός χώρου φιλοξενίας αδέσποτων ζώων

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου