Πολιτισμός για παιδιά και νέους: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιχορηγήσεις πολιτιστικών δράσεων και προγραμμάτων για παιδιά και εφήβους (έως 18 ετών)

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελείς ή πολιτιστικούς σκοπούς, για υποβολή αιτημάτων επιχορήγησης για δράσεις και πολιτισμικά προγράμματα που απευθύνονται σε παιδιά και εφήβους (έως 18 ετών) και θα πραγματοποιηθούν στη διάρκεια του 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς (νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελείς ή πολιτιστικούς σκοπούς), πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα στην Πύλη Πολιτιστικών Φορέων.

Οι ημερομηνίες υποβολής είναι από 29 Μαρτίου μέχρι 19 Απριλίου 2019.

Η αξιολόγηση των αιτημάτων και η σχετική γνωμοδότηση θα γίνει μέχρι τις 3 Ιουνίου 2019 από 5μελή Ομάδα Εργασίας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, στην ιστοσελίδα της Πύλης Πολιτιστικών Φορέων (drasis.culture.gr)

Πληροφορίες στο Δήμο Τρίπολης στη Διεύθυνση Προγραμματισμού : 2713 600458

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου