ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑΤΩΝ ΒΟΣΚΗΣ Δ.Ε. ΛΕΒΙΔΙΟΥ

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου