×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 62

Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/6/2019

Σας καλούμε την 3η Ιουνίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00΄ σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 

 

  1. Έγκριση πρακτικών άγονης επαναληπτικής δημοπρασίας , εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου, οικίσκος στη θέση «Πυργάκι», της Τ.Κ. Κάψα.
  2. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών (αποδεικτικών μέσων) της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ Δ.Ε.ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ»
  3. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Α΄. Μονομελές) κατά τη δικάσιμο της 18-6-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, της προσφυγής του Δήμου Τρίπολης κατά της Περιφέρειας Πελοποννήσου και κατά της 52413/19395/3-6-2015 απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί επιβολής διοικητικών κυρώσεων στο Δήμο Τρίπολης.
  4. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Τμήμα Τριμελές Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 25-6-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς υποστήριξη της με αρ. καταχ. ΑΚ84/2014 αίτησης ακύρωσης του Δήμου Τρίπολης κατά της με αρ. 12/29/6-6-2014 απόφασης της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 Ν. 3463/2006.
  5. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για το έργο: «Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης και διαμορφώσεις στην Τ.Κ. Μάναρη Δήμου Τρίπολης».
  6. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ» Τ.Κ. ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ.
  7. Απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Τρίπολης (παιδικές κατασκηνώσεις), προϋπολογισμού 19.573,27€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
  • Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.

 

  • H παρούσα πρόσκληση κοινοποιείται στους κ. Αντιδημάρχους Τρίπολης προκειμένου να ενημερώνονται, για το πότε συμπεριλαμβάνονται θέματα αρμοδιότητας τους, στην ημερήσια διάταξη, έτσι ώστε να παρευρίσκονται στη συνεδρίαση, προς παροχή διευκρινίσεων

– Σε περίπτωση κωλύματος τους παρακαλούνται όπως ενημερώνουν τον αρμόδιο εισηγητή.

                          

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

     Της Οικονομικής Επιτροπής    

      

 

                               ΑΛΗΓΕΩΡΓΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ              

                                 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ