Συνοπτικός Διαγωνισμός Πλύσιμου οχημάτων και μηχανημάτων που εδρεύουν στην Δημοτική Ενότητα Τρίπολης.

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου