Απόφαση 592/2019 Δημοτικού Συμβουλίου: Έγκριση συμφώνου δεσμεύσεων και κανονισμού λειτουργίας Εμποροπανήγυρης Τεγέας.

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου