Έκδοση απόφασης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ως μέτρα για την ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά την 48η Παμπελοποννησιακή Έκθεση Τεγέας και τη θρησκευτική και εμπορική Πανήγυρη Παλαιάς Επισκοπής Τεγέας

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου