592/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου: Έγκριση συμφώνου δεσμεύσεων και κανονισμού λειτουργίας Εμποροπανήγυρης Τεγέας

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου