×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 62

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 23/08/2019

Σας καλούμε την 23η Αυγούστου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00΄ το μεσημέρι, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 

 

 1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Πράξης ΤΕΒΑ 2018-2019 της Κοινωνικής Σύμπραξης της Π.Ε. Αρκαδίας»
 2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών Συνοδευτικών Μέτρων ΤΕΒΑ 2018-2019 της Κοινωνικής Σύμπραξης της Π.Ε. Αρκαδίας»
 1. Απόδοση λογαριασμού διαχείρισης ποσού 2.706€ και 16,80€, για την αντιμετώπιση τελών χρήσης μηχανημάτων του Δήμου Τρίπολης 2019
 1. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 22744/18-7-2019 έγγραφο των Διευθύνσεων Διοικητικών Υπηρεσιών και Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Τρίπολης.
 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Τμήμα Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 24-9-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, κατά τη συζήτηση της με ΑΒΕΜ 43/20-4-2017 εφέσεως του Δήμου Τρίπολης κατά της «ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» και της υπ’ αριθ. 220/2016 αποφάσεως Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Αρ. κλ. ΚΛ468/1-8-2019, αρ. πιν. 6,) κατόπιν της με αριθμό 446/2018 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης
 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Α΄.) κατά τη δικάσιμο της 3-9-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. .ΚΛ999/15-5-2019, Αρ. Πιν. 8, Αρ. Καταχ. ΠΡ202/27-6-2018) προσφυγής της «Δ.Ε.Η. Α.Ε. (Αλ. Σούτσου 2Γ- Τρίπολη) κατά του Δήμου Τρίπολης
 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Α΄.) κατά τη δικάσιμο της 3-9-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. .ΚΛ997/15-5-2019, Αρ. Πιν. 7, Αρ. Καταχ. ΠΡ201/27-6-2018) προσφυγής της «Δ.Ε.Η. Α.Ε. (Αλ. Σούτσου 2Α- Τρίπολη) κατά του Δήμου Τρίπολης
 1. Περί έγκρισης Πρακτικού αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού –Τμήμα 1 (ελαστικοφόρος φορτωτής πλάγιας ολίσθησης)
 1. Περί έγκρισης Πρακτικού αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού –Τμήμα 2 (αναρροφητικό σάρωθρο)

 

 • Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.
 • H παρούσα πρόσκληση κοινοποιείται στους κ. Αντιδημάρχους Τρίπολης προκειμένου να ενημερώνονται, για το πότε συμπεριλαμβάνονται θέματα αρμοδιότητας τους, στην ημερήσια διάταξη, έτσι ώστε να παρευρίσκονται στη συνεδρίαση, προς παροχή διευκρινίσεων

– Σε περίπτωση κωλύματος τους παρακαλούνται όπως ενημερώνουν τον αρμόδιο εισηγητή.                      

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

        Της Οικονομικής Επιτροπής    

    

 

                               ΑΛΗΓΕΩΡΓΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ              

                                 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                deyatneo181