Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρίπολης 06/11/2019

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

 

 

Σας καλούμε την 6η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00΄ να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του νέου Δημαρχείου για τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, προς λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα:

1. Επικαιροποίηση τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Τρίπολης στην Π.Ε. «Κολοκοτρώνη», στα ΟΤ 620,622,623,626 & 627 (ΦΕΚ 928Δ/19-10-2004) λόγω ασυμφωνίας λεκτικού και διαγράμματος.
2. Έκδοση απόφασης Κανονιστικού χαρακτήρα για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για απαγόρευση στάσης & στάθμευσης μεγάλων – βαρέων οχημάτων (φορτηγών >3,5 tn, μηχανημάτων έργου …κλπ) σε τμήματα της οδού Δαιδάλου και τμήματα Ανώνυμης οδού (μεταξύ ΟΤ 976,977), στη Δημοτική Κοινότητα Τρίπολης.

 

Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματος τους να ενημερώσουν εγκαίρως ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
TΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΤΖΙΟΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου