Κατεπείγουσα συνεδριαση της οικονομικής επιτροπής 12-11-2019

 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η  Σ  H

 Σας καλούμε εκτάκτως, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, όπωςσήμερατην 12ηΝοεμβρίου 2019,ημέραΤρίτηκαι ώρα13:00προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης προς λήψη απόφασης για το πιο κάτω θέμα:

1. Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή του Δήμου Τρίπολης στην έκθεση «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ EXPO», που θα πραγματοποιηθεί στην Τρίπολη  από 13-17/11/2019 

Λόγος του κατεπείγοντος:

1. Η ημερομηνία διεξαγωγής της έκθεσης 13-17/11/2019
➢ Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως το αναπληρωματικό μέλος. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Της Οικονομικής Επιτροπής

ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ  Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                deyatneo181           

 

Μήνυμα Δημάρχου