Πρόσκληση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Τρίπολης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

 

Σας καλούμε την 6η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο παλαιό Δημαρχείο του Δήμου Τρίπολης για τη Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης προς λήψη απόφασης για το πιο κάτω θέμα:

1. Γνωμοδότηση επί του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 του Δήμου Τρίπολης

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης

 

Γεωργία Παναγοπούλου
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 


• Οι εισηγήσεις που αφορούν το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2020 του Δήμου βρίσκονται στην Γραμματεία της Επιτροπής Διαβούλευσης & στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρίπολης για οποιονδήποτε θέλει να λάβει γνώση
• Παρακαλούμε όπως οι όποιες επισημάνσεις σας σχετικά με τα ανωτέρο θέματα να κατατεθούν εγγράφως στην Γραμματεία της Επιτροπής Διαβούλευσης

                deyatneo181