Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης 02/12/2019

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

 

 

Σας καλούμε την 2α Δεκεμβρίου  2019 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 20.00 σε συνεδρίαση να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 

 1. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας Κοινότητας Κάψα
 2. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας Κοινότητας Αγιωργιτίκων
 3. Αποδοχή χρηματοδότησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Τρίπολης
 4. Έγκριση επιχορήγησης Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης για την προμήθεια πάγιου εξοπλισμού και ανταλλακτικών υλικών για το Δημοτικό Κολυμβητήριο
 5. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση του έργου «Διαρρύθμιση χώρων κτιρίου και δημιουργία νέου κέντρου δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π. Με. Α)
 6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την αποδοχή χρηματοδότησης από του Υπουργείο Εσωτερικών για την υλοποίηση του προγράμματος Κοινωνικής Προστασίας όπως προβλέπεται από το Ν.Δ 57/73 και την 33862/2019 ΚΥΑ, με σκοπό την κάλυψη δαπανών αντικατάστασης οικοσυσκευής λόγω πλημμύρας την 19η Ιουνίου 2019
 7. Ορισμός μελών συμβουλίου που δικαιούνται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ και προσδιορισμός του ύψους της καταβαλλόμενης αποζημίωσης ανά συνεδρίαση
 8. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και παράταση προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Δ.Ε. Τεγέας»
 9. Παράταση προθεσμίας του έργου: «Διαμόρφωση οδών ιστορικού κέντρου Τρίπολης»
 10. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την με αρ. 423/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
 11. Αναστολή ισχύος παραγωγικών αδειών λαϊκών αγορών
 12. Αναστολή ισχύος παραγωγικών αδειών λαϊκών αγορών
 13. Αναστολή ισχύος παραγωγικών αδειών λαϊκών αγορών
 14. Αναστολή ισχύος παραγωγικών αδειών λαϊκών αγορών
 15. Αναστολή ισχύος παραγωγικών αδειών λαϊκών αγορών
 16. Αναστολή ισχύος παραγωγικών αδειών λαϊκών αγορών
 17. Αναστολή ισχύος παραγωγικών αδειών λαϊκών αγορών
 18. Περί μείωσης ή μη μισθώματος Δημοτικού Καταστήματος
 19. Έγκριση επιχορήγησης Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης για την εκτέλεση προμηθειών και εργασιών στο γήπεδο ποδοσφαίρου στο Δ.Α.Κ. Τρίπολης
 20. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη υποχρεωτικών δαπανών προμηθειών και υπηρεσιών
 21. Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού ορίου κλήσεων από όργανα των ΟΤΑ που κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας
 22. Kαθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την με αρ. 452/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
 23. Kαθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την με αρ. 456/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
 24. Kαθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την με αρ. 458/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
 25. Επιλογή συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

 

                                                           H ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

 

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

                deyatneo181           

 

Μήνυμα Δημάρχου


Κώστας Τζιούμης: "Στο πλευρό των επαγγελματιών"

Από την Τριπολιτσά του 1821 στην Τρίπολη  του 2021

   Με τις τελευταίες  αυτοδιοικητικές εκλογές (Μάιος – Ιούνιος 2019) οι συμπολίτες εμπιστεύθηκαν και ανέθεσαν την διαχείριση, την πορεία και τις τύχες του Δήμου μας στην παράταξη « ΤΡΙΠΟΛΗ αύριο », στην οποία έχω την τιμή και τη χαρά να ηγούμαι. Τιμή διότι ηγούμαι ήδη ενός ιστορικού Δήμου, χαρά διότι περιβάλλομαι από άξιους συνεργάτες.

   Από τον  Σεπτέμβριο του 2019, όταν και αναλάβαμε την ευθύνη των Κοινών, πορευόμαστε με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την εξυπηρέτηση και του τελευταίου δημότη μας – και με οδηγό σταθερό το Πρόγραμμά μας, όπου και αναλυτικά περιγράφονται οι 7+1 Προτεραιότητες – Δεσμεύσεις για την Τρίπολη του αύριο. Αυτό το πρόγραμμά εψήφισαν οι (συμ-)πολίτες, αυτό προσδοκούν να υλοποιήσουμε. Μέσα σε δύσκολες περιστάσεις, που όμως δε μας πτοούν.

   Πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο Δήμος Τρίπολης έχει δυνατότητες και πλεονεκτήματα και ανθρώπους που μπορούν να τον φέρουν σε θέση ζηλευτή και περίοπτη, να εξασφαλίσουν ευημερία για ΟΛΟΥΣ,  να δώσουν ευκαιρίες σε καινοτόμες ιδέες και σε δημιουργικά μυαλά, εκσυγχρονίσουν υπηρεσίες και δομές, να παράγουν και να προβάλλουν τα δικά μας, ξεχωριστά, υλικά και πολιτιστικά προϊόντα, να οδηγήσουν την Τριπολιτσά του Κολοκοτρώνη, λίκνο του απελευθερωτικού Αγώνα του 1821, στην Τρίπολη των πολιτών που 200 χρόνια μετά είναι υπερήφανοι για το παρελθόν τους, ευτυχισμένοι για το παρόν τους και σίγουροι για το μέλλον τους.

   Με την βοήθεια και την στήριξη όλων των συμπολιτών το πρόγραμμά μας και το όραμά μας θα γίνουν χειροπιαστή πραγματικότητα.

 Ο Δήμαρχος Τρίπολης

Κωνσταντίνος Τζιούμης