Έργο βελτίωσης αγροτικής οδοποιίας του Δήμου Τρίπολης

Έργο βελτίωσης αγροτικής οδοποιίας του Δήμου Τρίπολης

ΑΑΥ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

ΑΔΑ ΚΗΜΔΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 500.000_signed

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 500000 27 3 19_signed

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡ. ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 500.000 27 3 19_signed

ΕΣΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 27-3-19_signed

ΚΗΜΔΗΣ Διακήρυξη αγροτική οδοποιία 500.000_signed

ΚΗΜΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡ. ΟΔΟ 500.000 ΕΥΡΩ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΑΡΤΕΜΗΣΙΟ 27-3-19_signed

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΣ_v2 27-3-19_signed

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 500000 ΔΙΟΡΘ ΑΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 27-3-19_signed

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 500000 27-3-19_signed

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 500000 27 3 19_signed

Γ.Σ.Υ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 500 000_signed

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡ. ΟΔΟΠ. ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ_signed

Σ.Α.Υ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡ. ΟΔΟΠ. ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 500.000_signed

ΤΕΥΔ ΑΓΡ. ΟΔΟΠΟΙΙΑ 500 000

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡ. ΟΔΟΠ. ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 500.000_signed

ΦΑΥ ΑΓΡΟΤ ΟΔΟΠ 500.000_signed

                deyatneo181           

 

Μήνυμα Δημάρχου