Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «∆ηµιουργική επανάχρηση και αποκατάσταση Αποστολοπούλειου Πνευµατικού Κέντρου Τρίπολης»

Ο ∆ήµος Τρίπολης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής, για την ανάθεση της µελέτης «∆ηµιουργική επανάχρηση και αποκατάσταση Αποστολοπούλειου Πνευµατικού Κέντρου Τρίπολης», προεκτιµώµενης αµοιβής 73.925,25€ (µε ΦΠΑ 24%).

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο ∆ηµοτικό κατάστηµα Τρίπολης (Λαγοπάτη & Αταλάντης, 1ος όροφος), την 20η Φεβρουαρίου και ώρα 11:00 π.µ και ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης και στο έντυπο οικονοµικής προσφοράς και ΤΕΥ∆, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tripolis.gr.Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2713600457, αρµόδια υπάλληλος για επικοινωνία κ. Χριστίνα Βερβαινιώτη (email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

 

Τευχος μελέτης κήμδης

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

περίληψη διακήρυξης

Μελέτη παλαιά 1984

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Π.Κ 1

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διακηρυξη

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

TEYD

TEYD.doc

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου