ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΔΩΡΕΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ Τ.Κ. ΣΑΓΚΑ"

 

 

Υποβολή προσφορών για την εκτέλεση έργου από δωρεά με τίτλο "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ Τ.Κ. ΣΑΓΚΑ"

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου