Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τρίπολης (18/5/2020)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρίπολης, Αντώνης Τσαγκαρέλης, προσκαλεί την 18η Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 12:00΄ έως 14:00΄, για λήψη αποφάσεων, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε εφαρμογή των διατάξεων: α) του άρθρου 10 παρ.1 της πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-2020), β) της υπ’ αριθμό πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., γ) της με υπ’ αριθμόν 40 με αριθμό πρωτ. 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ και δ) σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, στα πιο κάτω θέματα:

1. Ανάδειξη, κατόπιν κλήρωσης του προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»

2. Περί έγκρισης πρακτικών 1ου και 2ου σταδίου, της Επιτροπής Διεξαγωγής Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Τρίπολης»

3. Άνοιγμα Τραπεζικών Λογαριασμών Ταμειακής Διαχείρισης και ορισμός εξουσιοδοτημένων οργάνων για την κίνηση των Λογαριασμών

4. Περί καταβολής πάγιας προκαταβολής στους Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Τρίπολης

5. Περί έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για «κάλυψη δαπανών χορήγησης αντιγράφων κτηματολογικών φύλλων από το Εθνικό Κτηματολόγιο»

6. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης κατά τη δικάσιμο της 21-5-2020, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της με αρ. καταθ. ΑΝ2/2020 αίτησης αναστολής εκτέλεσης Διοικητικής Πράξεως και της αιτούμενης προσωρινής διαταγής της «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.» κατά του Δήμου Τρίπολης

7. Περί αποδοχής ή μη της με αρ. πρωτ. 10688/12-5-2020 γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Σαμαρτζή Λεωνίδα, σχετικά με την υπ’ αριθ. 4/2020 απόφαση του Ειρηνοδικείου Τρίπολης

8. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 10482/8-5-2020 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Καθαριότητας, Τμήμα Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Τρίπολης, να προβεί στην αναζήτηση ΚΑΕΚ ακινήτων και την προσκόμιση στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Τρίπολης, αντιγράφων κτηματολογικών φύλλων από το Υποθηκοφυλακείο Τρίπολης (Εθνικό Κτηματολόγιο) και περαιτέρω αναζήτηση όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο λόγω άκαρπης έρευνας ιδιοκτητών

9. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει πρώην Αντιδήμαρχο του Δήμου Τρίπολης, ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Τρίπολης κατά τη δικάσιμο της 28-5-2020 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη. (Α.Β.Μ.: Β17/547, Αρ. Β. ΕΦ.: 35/20)

10. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να εκπροσωπήσει πρώην Αντιδήμαρχο του Δήμου Τρίπολης, ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Τρίπολης κατά την δικάσιμο της 10-6-2020 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη. (Κλητ. Θέσπισμα ΒΦ18/12)

11. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και τον Προϊστάμενο της Ταμειακής Υπηρεσίας Δήμου Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 9-6-2020, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της από 8-11-2018 και με Γενικό αρ. καταθ. 105290/2018, Ειδικό αριθμό κατάθεσης 4814/2018 ανακοπής εκτελέσεως ιδιώτη κατά του Δήμου Τρίπολης και του Προϊσταμένου της Ταμειακής Υπηρεσίας Δήμου Τρίπολης

12. Περί επιχορήγησης του ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΥ Α.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

13. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (Κωδικός οφειλέτη 78626).

14. Περί έγκρισης Πρακτικού Ι Δημοπρασίας Ανοικτής Διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων Έργου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά με βάση την τιμή για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

15. Έγκριση της διακήρυξης και του τρόπου εκτέλεσης για το έργο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ» (Τροποποίηση της με αριθμ. 100/2020 (ΑΔΑ: 62ΩΘΩΗΡ-ΛΗ1) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως το αναπληρωματικό μέλος.

 Παρακαλούνται όπως τα μέλη αποστείλουν την ψήφο τους επί των εισηγήσεων-προτάσεων που έχουν αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Οικονομικής Επιτροπής

ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Η πρόσκληση απευθύνεται προς:
1) Τα μέλη της Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Τρίπολης
2) κ. Δήμαρχο Τρίπολης
3) Γ.Γ. Δήμου Τρίπολης
4) Επικεφαλής παρατάξεων
5) κ. Πρόεδρο της Κοινότητας Τρίπολης
6) κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δ. Τρίπολης

                deyatneo181           

 

Μήνυμα Δημάρχου


Κώστας Τζιούμης: "Στο πλευρό των επαγγελματιών"

Από την Τριπολιτσά του 1821 στην Τρίπολη  του 2021

   Με τις τελευταίες  αυτοδιοικητικές εκλογές (Μάιος – Ιούνιος 2019) οι συμπολίτες εμπιστεύθηκαν και ανέθεσαν την διαχείριση, την πορεία και τις τύχες του Δήμου μας στην παράταξη « ΤΡΙΠΟΛΗ αύριο », στην οποία έχω την τιμή και τη χαρά να ηγούμαι. Τιμή διότι ηγούμαι ήδη ενός ιστορικού Δήμου, χαρά διότι περιβάλλομαι από άξιους συνεργάτες.

   Από τον  Σεπτέμβριο του 2019, όταν και αναλάβαμε την ευθύνη των Κοινών, πορευόμαστε με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την εξυπηρέτηση και του τελευταίου δημότη μας – και με οδηγό σταθερό το Πρόγραμμά μας, όπου και αναλυτικά περιγράφονται οι 7+1 Προτεραιότητες – Δεσμεύσεις για την Τρίπολη του αύριο. Αυτό το πρόγραμμά εψήφισαν οι (συμ-)πολίτες, αυτό προσδοκούν να υλοποιήσουμε. Μέσα σε δύσκολες περιστάσεις, που όμως δε μας πτοούν.

   Πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο Δήμος Τρίπολης έχει δυνατότητες και πλεονεκτήματα και ανθρώπους που μπορούν να τον φέρουν σε θέση ζηλευτή και περίοπτη, να εξασφαλίσουν ευημερία για ΟΛΟΥΣ,  να δώσουν ευκαιρίες σε καινοτόμες ιδέες και σε δημιουργικά μυαλά, εκσυγχρονίσουν υπηρεσίες και δομές, να παράγουν και να προβάλλουν τα δικά μας, ξεχωριστά, υλικά και πολιτιστικά προϊόντα, να οδηγήσουν την Τριπολιτσά του Κολοκοτρώνη, λίκνο του απελευθερωτικού Αγώνα του 1821, στην Τρίπολη των πολιτών που 200 χρόνια μετά είναι υπερήφανοι για το παρελθόν τους, ευτυχισμένοι για το παρόν τους και σίγουροι για το μέλλον τους.

   Με την βοήθεια και την στήριξη όλων των συμπολιτών το πρόγραμμά μας και το όραμά μας θα γίνουν χειροπιαστή πραγματικότητα.

 Ο Δήμαρχος Τρίπολης

Κωνσταντίνος Τζιούμης