Πυροπροστασία | Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσληψης προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

 

Ο Δήμαρχος Τρίπολης

έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/2007, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 2. Tην αριθ. 165/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης περί πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου Τρίπολης.
 3. Την αριθ. 66299/12-5-2020 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία επικυρώθηκε η πιο πάνω απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά είκοσι δύο (22) ατόμων για  το χρονικό διάστημα από 1-7-2020 έως και 30-9-2020, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας του Δήμου Τρίπολης, ως εξής:

α)Δώδεκα άτομα ειδικότητας ΔΕ οδηγών, με άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας.

Σε περίπτωση μη υποβολής ικανού αριθμού αιτημάτων, οι κενές θέσεις θα καλυφθούν από φύλακες κατηγορίας ΥΕ, κατόχους άδειας οδήγησης, τουλάχιστον  Β΄ κατηγορίας.

β)Δέκα ατόμων ειδικότητας ΥΕ Φυλάκων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα:

 

α)Ειδικότητα ΔΕ  Οδηγών

 1. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτων τουλάχιστον  Γ΄ κατηγορίας
 2. Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας  (Π.Ε.Ι.)
 1. ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
 • Απολυτήριος τίτλος σπουδών ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ή
 • Απολυτήριος τίτλος σπουδών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 6 μηνών.

 

β)Ειδικότητα ΥΕ Φυλάκων

 

Απολυτήριος τίτλος σπουδών τουλάχιστον ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Απαραίτητα δικαιολογητικά ( σε ευκρινή αντίγραφα)

 

 • Απλή αίτηση στην οποία να αναφέρονται τα στοιχεία του υποψηφίου (ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, τηλέφωνο και η θέση για την οποία υποβάλλει την αίτηση).
 • Φωτοτυπία ταυτότητας.
 • Απολυτήριος τίτλος σπουδών.
 • Επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας. (για τους οδηγούς)
 • Πιστοποιητικό Επαγγελματικής ικανότητας οδηγού Γ΄ κατηγορίας (για τους οδηγούς).
 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα (για την απόδειξη της εμπειρίας).
 • Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι έχουν τα γενικά προσόντα πρόσληψης που προβλέπονται κάθε φορά για τους μόνιμους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. ( ιθαγένεια, ηλικία διορισμού, υγεία και φυσική καταλληλότητα για τη θέση, έλλειψη κωλύματος πρόσληψης λόγω ποινικής καταδίκης).
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης εφόσον έχουν ανήλικα τέκνα ή τέκνα που σπουδάζουν.
 • Βεβαίωση απογραφής ασφαλισμένου από τον ΕΦΚΑ .

Ειδικά για τους φύλακες: άδεια οδήγησης αυτοκινήτων τουλάχιστον  Β΄ κατηγορίας, εφόσον διαθέτουν.

Υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή των αιτήσεων με τα  δικαιολογητικά υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά στη Δ/νση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στη Δ/νση: Δήμος Τρίπολης, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Λαγοπάτη 45 – Τ.Κ. 22132 Τρίπολη, είτε αυτοπροσώπως στο Πρωτόκολλο του Δήμου,  στην ίδια Δ/νση.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις  5 Ιουνίου 2020.

             

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΟΥΜΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Υπέυθυνη δήλωση 1

Υπεύθυνη δήλωση 2

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΔΗΓΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΚΕΣ

Συνημμένα αρχεία:

                deyatneo181           

 

Μήνυμα Δημάρχου


Κώστας Τζιούμης: "Στο πλευρό των επαγγελματιών"

Από την Τριπολιτσά του 1821 στην Τρίπολη  του 2021

   Με τις τελευταίες  αυτοδιοικητικές εκλογές (Μάιος – Ιούνιος 2019) οι συμπολίτες εμπιστεύθηκαν και ανέθεσαν την διαχείριση, την πορεία και τις τύχες του Δήμου μας στην παράταξη « ΤΡΙΠΟΛΗ αύριο », στην οποία έχω την τιμή και τη χαρά να ηγούμαι. Τιμή διότι ηγούμαι ήδη ενός ιστορικού Δήμου, χαρά διότι περιβάλλομαι από άξιους συνεργάτες.

   Από τον  Σεπτέμβριο του 2019, όταν και αναλάβαμε την ευθύνη των Κοινών, πορευόμαστε με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την εξυπηρέτηση και του τελευταίου δημότη μας – και με οδηγό σταθερό το Πρόγραμμά μας, όπου και αναλυτικά περιγράφονται οι 7+1 Προτεραιότητες – Δεσμεύσεις για την Τρίπολη του αύριο. Αυτό το πρόγραμμά εψήφισαν οι (συμ-)πολίτες, αυτό προσδοκούν να υλοποιήσουμε. Μέσα σε δύσκολες περιστάσεις, που όμως δε μας πτοούν.

   Πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο Δήμος Τρίπολης έχει δυνατότητες και πλεονεκτήματα και ανθρώπους που μπορούν να τον φέρουν σε θέση ζηλευτή και περίοπτη, να εξασφαλίσουν ευημερία για ΟΛΟΥΣ,  να δώσουν ευκαιρίες σε καινοτόμες ιδέες και σε δημιουργικά μυαλά, εκσυγχρονίσουν υπηρεσίες και δομές, να παράγουν και να προβάλλουν τα δικά μας, ξεχωριστά, υλικά και πολιτιστικά προϊόντα, να οδηγήσουν την Τριπολιτσά του Κολοκοτρώνη, λίκνο του απελευθερωτικού Αγώνα του 1821, στην Τρίπολη των πολιτών που 200 χρόνια μετά είναι υπερήφανοι για το παρελθόν τους, ευτυχισμένοι για το παρόν τους και σίγουροι για το μέλλον τους.

   Με την βοήθεια και την στήριξη όλων των συμπολιτών το πρόγραμμά μας και το όραμά μας θα γίνουν χειροπιαστή πραγματικότητα.

 Ο Δήμαρχος Τρίπολης

Κωνσταντίνος Τζιούμης